Bore i mappeutvalget

Hvis Stein Viksveen ber om å få se sin egen mappe hos overvåkningspolitiet, vil søknaden havne hos det nyoppnevnte utvalget som skal avgjøre hvem som får innsyn i sine egne mapper. Ett av de tre medlemmene i innsyns-utvalget, er Viksveens sjefredaktør gjennom 16 år, Thor Bjarne Bore.