Leste POT-brev hos politiet

Sjefredaktør Jens Barland måtte møte på Stavanger politikammer for å få lese POT-ledelsens svarbrev til Aftenbladet om Viksveen-saken.