Fylkesmannen stopper rivning

Fylkesmannen overprøver Time-politikerne og stopper rivning av Spønehuset fra 1932.I august 1998 søkte Hetland Holding AS om å få rive Spønehuset i Herigstadvegen på Bryne og erstatte det med fire parkeringsplasser. Time kommunestyre hadde i 1997 båndlagt bygget i fire år, med tanke på eventuell bevaring.