• 25 millioner liter kumelk-kvote omfordeles i en ny kjøpsrunde gjennom staten. Rogalands andel er høyst beskjedne 1,7 millioner liter, som fordeles på 802 melkeprodusenter. Kristian Jacobsen

Stor interesse for å kjøpe melkekvoter

Melkebønder i Rogaland som vil øke produksjonen får kjøpe bare en brøkdel av de ønsker i økte kvoter fra staten i en ny tildeling.