Ønsker forlik i tannlegestriden

Vi ønsker å komme i samtale medforsikringsselskapet Vesta for å undersøke om det fins grunnlag foret forlik.