Fylkestannpine plombert

LUND: Tannlegekrisen i Rogaland er på retur.Fylkestannlege Magnar Torsvik tetter ledige stillinger medlønnstillegg og siste skrik i tannlegeutstyr.