Øgreid sikter mot nordisk dominans

Gjennom en rekke oppkjøp, fusjoner ogstrategisk samarbeid har Øgreid Gruppen blitt ledende i det norskemarkedet for byggvarer. Lokalt er Øgreid svære i eiendomsutvikling.Ett av målene nå er børsnotering, i Norge eller i utlandet.