Oslo leier SOT-busser

Når SOT nå har måttet gå til rutekutt, harde flere busser enn de har bruk for i den daglige drift. Ut fradette har SOT leid bort fem leddbusser og tre vanlige busser tilOslo Sporveier.