160 utfall hos Lyse

Stormen har sørget for 20 ganger så mange hendelser som normalt for Lyse. Fortsatt er Vatneli uten strøm.