• – Vi skal innstille de styremedlemmene vi mener er best for virksomheten Lyse helt uavhengig av hva aksjonærene mener, understreker valgkomiteens leder, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H). Jon Ingemundsen

Sagen Helgø forundret over Wirak

Fire dager før Lyse AS skal velge nytt styre, er hovedaktørene ikke i nærheten av å bli enige om sammensetningen av styremedlemmer.