• Attende ble opprettet i en fusjon av Invivo og Forus Industri. Selskapet tilbyr arbeidsmarkedstiltak innen vare- og tjenesteproduksjon. Attende håndterer nå solide millionunderskudd, oppsigelser og en uavklart underslagssak som er anmeldt til politiet. Pål Christensen

Underskudd, oppsigelser og politisak i Attende

Heftig underskudd og politisak om underslag var en del av bryllupsgaven til Attende. 15,4 millioner kroner i minus, oppsigelser og pengeknipe preger nå ekteskapet.