• En sykehjemsplass er nødvendigvis ikke det beste for alle eldre demente, mener Per A. Thorbjørnsen (V) som heller vil ha en mellomting mellom hjem og sykehjem. Jon Ingemundsen

Ikke færre, men 63 flere ansatte på Stavangers sykehjem

Pårørende og ansatte ved sykehjem forteller om nedbemanning og for dårlig kvalitet. Men bystyret har ikke vedtatt kutt på driftsbudsjettene til sykehjemmene. Hvordan henger dette sammen?