• Arne Osland har stengt sandtaket bak skogen som kunne gitt gården store inntekter. - Penger er ikke alt, sier bonden på Høg-Jæren. Geir Sveen

Han får bot på 5000 kroner i uken

Arne Osland på Høg-Jæren går inn i et nytt år med en stadig voksende bot fra Time kommune.