• - Klart vi blir skremt når slike ulykker skjer, sier rektor Kjell Konstali på Solborg folkehøgskole i Stavanger. Bildet er tatt i en annen anledning. Jon Ingemundsen

Solborg-elever drar til Kenya etter vinterferien

Studieturer til utlandet inngår vanligvis i et år på folkehøgskole. Rektor Kjell Konstali ved Solborg Folkehøgskole sier at den generelle sikkerheten på disse turene er viktig.