• Søskenparet fra Stavanger ble plassert i to ulike fosterhjem da moren ikke kunne ta vare på barna lenger. Pål Christensen

Søskenpar skilt av barnevernet

«Merethe» var seks år da hun og broren ble hentet av barnevernet. Søskenparet ble senere plassert i to ulike fosterhjem.