• Slik kan bom-kartet se ut fra 2017. Fylkessamferdselssjefen er alt i gang med å utrede en annen mulig løsning for Sola, med blant annet egne ringer rundt Risavika og flyplassen.

Stemning for dyrere bom i rushet

Høyre-ordførerne i Stavanger, Randaberg og Sola avviser ikke en differensiering av prisene, slik at det blir dyrere å passere bomringen i rushtidene.