Uvanlig mye skolevegring i år

Siden 2008 har Sandnes kommune hatt fokus på fravær. Skoleåret 2013/14 ble grunnskolene i Sandnes pålagt å registrere elevfraværet.