• Dette synet preget mange badeplasser langs rogalandskysten i fjor. I år er det derimot lenge mellom hver gang den lille, men plagsomme brennmaneten dukker opp. Jonas Haarr Friestad

Hvor er brennmanetene?

Brennmanetinvasjon. Det sa forskere i fjor sommer. I år kan man nesten ikke finne de røde vesenene langs distriktets strender.