• Eli Aga, Høyre, ønsker å utvide munningen til Hafrsfjord.

Høyre-hjelp til død Hafrsfjord

Høyres Eli Aga lover at partiet hennes kommer til å følge nøye med på mulighetene for og effekten av å utvide munningen til Hafrsfjord i forbindelse med byggingen av ny bru.