Er dette et farlig kryss?

Automatiske bommer står oppe mens anleggsmaskiner dundrer forbi. Livsfarlig for passerende, hevder lærer Jostein Vik på skoleskipet Gann. Men Ryfast-sjefen har hele roen.