• Det er lett å lage budsjett når det er vekst på alle områder, meldte rådmann Brit Nilsson Edland (t.v.) og økonomisjef Aud Steinsland i 2012. Nå må de kutte årets budsjett etter bare tall fra en måneds drift. Geir Sveen

Time må alt nå kutte årets budsjett

En kuttliste på 11 punkter legges nå fram for Time formannskap. En av grunnene er skattesvikten som rammer hele Kommune-Norge.