• Noen ganger er det idyll mellom Stanley Wirak og Janne Johnsen, men i bompengesaken er de veldig uenige. Egil Ø. Nærland

Truer med å trekke Sandnes ut av bompengepakken

Posisjonspartiene i Sandnes er i harnisk over at verken Gandsfjord bru eller utbedring av Rv 13 er blant prosjektene som får penger fra en ny bompengepakke. Ordføreren er klokkeklar på Sandnes øst skal ha veiløsning nå.