Dette skipet fyller halve Vågen

113.000 tonn la til kai i Stavanger i dag.