Betre liv for demente på gard

Dagros og resten av norsk landbruk kan auka livskvaliteten for demente. Stavanger kan bli foregangskommune på området.