Norsk sykehjem påbegynt i Spania

STAVANGER: Stavanger kommune har gitt klarsignal for sykehjemsplasser i Spania, men prosjektleder Marit Bore påpeker at det i første omgang er snakk om å forhandle med Bærum om kjøp av 20 sykehjemsplasser i Altea.