• Bodil Hagum (78) trener seg opp under kyndig veiledning fra fysioterapeut Bertine Tangeland. Rehabiliteringsavdelingen på Øyane (bildet) og på Bergåstjern kommer godt ut i undersøkelsen. Men de "vanlige" korttidsavdelingene gjør det dårlig, i følge brukerundersøkelsen. Jonas Haarr Friestad

Misfornøyde på de eldres vegne

Levekårstyret liker dårlig at korttidsplassene ved byens sykehjem kommer dårlig ut i en brukerundersøkelse. De vil ha forbedringer.