- Du kan kjøre i over ett år med promille uten å bli tatt

En fersk rapport fra transportøkonomisk institutt (TØI) viser at en promillekjører i snitt kan kjøre i 17.000 kilometer før vedkommende blir tatt.