• Her fra Traktorveien. Lagerveien er inn til venstre i rundkjøringen. Bilistene har her allerede passert et "Innkjøring forbudt"-felt, ifølge trafikkansvarlig i kommunen. Jon Ingemundsen

Hvor ville du kjørt her?

Fredag åpnet busstraséen på Lagerveien og ble stengt for vanlige biler. Det var det ikke alle som skjønte.