Skjenkeringen sprekker

Kommunen vil gi Cafe Italia på Skagen skjenkebevilling til tross for at den ligger innenfor skjenkeringen.