Lassa-foreldrene mest fornøyde

Lassa skole skiller seg klart ut i positiv retning i en foreldrevurdering av samtlige grunnskoler i Stavanger på 7. og 10. klassetrinnet.