• Fjøsmester Ståle Berland er glad de ansatte er involvert i vurderingene rundt Åna-gårdsbrukets skjebne, men overlater kommentarene til ledelsen ved fengslet og kriminalomsorgens regionkontor. Pihlstrøm

Åna-gårdsbruk kan bli nedlagt

Det snart 100 år gamle storgården ved Åna fengsel, med en av landets største melkeproduksjoner, kan bli avviklet. Avgjørelsen skal tas i løpet av 2013.