• Elise Helgøy er en av de 13 helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten på Hundvåg og Storhaug som ikke lenger får jobbe 14 timers vakter hver fjerde helg. Svært synd, synes både hun og Randi Hindal som steller på dette bildet. Fredrik Refvem

22 virksomheter innen helse og omsorg i Stavanger har vakter på mer enn ti timer

I Stavanger jobber ansatte lange vakter ved 22 avdelinger. Bare en, hjemmetjenesten på Storhaug og Hundvåg, har blitt stoppet av et sentralt fagforbund.