- Vi har ikke penger

Pengemangel er årsaken til at helsesøster— og jordmorstillinger er tatt ut av kommunes økonomiplan. Mer penger enn ventet går til eldreomsorg.