Flust med fastlegeplassar

Sandnes og Gjesdal har fleire fastlegeplassar enn innbyggjarar. Folk skulle dermed ha god sjanse til å få sine lege-ønskje oppfylt.