Mye mer sentrum østover

Visjonen om å gjøre Varmen til et attraktivt strøk vekker positiv oppsikt blant byplanleggere fra hele landet. Men lokalt lever fortsatt en del fordommer mot østkanten.