Mange vil ha ny språkavstemning

Nynorskforeldre i Sviland har samlet nesten doblet så mange stemmer som trengs for å forlange omkamp i bydelens språkstrid.