Biffhus blir det uansett

Er denne restauranten en del av Vågen 33 eller er den helt uavhengig?