Gamlepressa i tyrkisk tjeneste

Demonteringen av Aftenbladets gamle presse starter 28. august. Arbeidet er beregnet å ta åtte uker. Da flytter deler av den til Tyskland, hvor den skal benyttes til å trykke tyrkiske aviser for tyrkere som er bosatt i landet. Resten går til opphogging og reservedeler.