Høy gevinst på Vestre Platå

Kommunens gamle kurssenter i Dronningens gate ble solgt til Privat Finans forsikring og Svein Kåre Edland i november for 3.750.000 kroner. Nå har Edland solgt huset videre til Tyrving AS for 5.150.000. 1,4 millioner er gevinsten etter et halvt år