Vil ha Frafjord-vern vekk frå gardsbruka

Grunneigarane kjempar for at vernegrensene i Frafjordheiane skal gå langs himlaleite, langt borte frå kulturbeiter, dyrka mark og skog— teigar i liene. Dei får støtte frå Naturvernfor-bundet i Rogaland.