Anker juletreforelegg

Gudmund Aukland lot litauere plante juletrær istedenfor jordbær. Det fikk han et forelegg på 13.000 kroner for. Nå anker han saken.