Ikkje barnehagetilskot for nye flyktningar

Sandnes kommune får ikkje tilskot til barnehagetilbod for borna til nykomne flyktningar. Kommunen søkte Barne— og familiedepartementet om å få dekka deler av barnehagestyraren sin stilling, og at dette kunne verta ei fast ordning.