Troll i fjell

Byrkjedalstunet blir opplevelsessenter. Troll i tunnel, kultur, sengeplasser og bedre veier skal lokke enda flere turister til Byrkjedalstunet. Når det offentlige ikke har nok kroner, stiller Daniel Øvstebø opp.