Mindre park, mer parkering

I umiddelbar nærhet finnes det 994 parkeringsplasser. Likevel harfylkespolitikerne funnet det for godt å skaffe seg selv ti nyeplasser i sykehusparken.