Naboer krever støystopp

Flere av beboerne i Vestre Ring på Bryne krever straks stans i aktiviteten til Renovasjonservice AS.