- Uverdig av dommer Laake

Bystyrerepresentant Ahmed Bozgil (SV), reagerer kraftig på noen avOlav T. Laakes uttalelser i drosjedrapssaken.