Deponi i Eigersund kan tjene hele Sør- Rogaland

Fyllplassen Svåheia mellom Egersund og Hauge i Dalane kan i framtiden ta imot restavfall fra hele sørfylket.