- Politiet må sjå til Tasta

Ordføraren i Stavanger kommune vil ha Tasta bydel høgt oppe på prioriteringslista til politiet.