- Må ikkje vera friluftsmenneske

Det er ingen som tvingar deg ut i naturen i Sandnes Røde Kors — i alle fall ikkje i Ungdommens Røde Kors, ifølgje fleire av medlemmene.