Nærbø-utflagging kan gi oppsigelser på Klepp

Mulige oppsigelser etter en utflagging av Kverneland Nærbø kan ramme ansatte ved plogfabrikken på Øksnevad.